Map
Projecten

Garantiefonds Microkredieten Amsterdam
lees verder...

SCR-katalysatoren binnenvaart Zuid-Holland
lees verder...

InnoSportLab Zeilen
lees verder...

Innovatiecluster Denim ‘Hal 5’
lees verder...

Duurzaam Mobiliteitsconcept Westland
lees verder...
 
Welkom bij Kansen voor West

De Randstad moet binnen enkele jaren weer behoren bij de top vijf van Europa’s grootstedelijke regio’s. Dat is de ambitie van de acht randstadautoriteiten: vier provincies (Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland) en de vier grote randstadsteden (Den Haag, Rotterdam, Amsterdam en Utrecht). De acht zijn het eens geworden over een gezamenlijk programma: Kansen voor West. Het programma wordt voor een belangrijk deel gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).


lees verder...

Steunpunten

De acht partners binnen Kansen voor West hebben Steunpunten ingericht, waar u informatie in kunt winnen over het programma. Om na te gaan of uw project of projectidee aansluit op bij de ambities van Kansen voor West kunt u – liefst in een zo vroeg mogelijk stadium - contact opnemen met één van de steunpunten in de betreffende stad of provincie.

De contactpersonen daar kunnen u onder meer uitleggen waar het project aan moet voldoen, welke Europese regels van toepassing zijn, wat de locale beleidskaders zijn waarop het project moet aansluiten en hoe de aanvraagprocedure is. Bovendien kunnen zij u op de hoogte stellen van de actuele ontwikkelingen met betrekking tot het programma en in hoeverre dit van invloed is op uw projectaanvraag. Voor contactinformatie zie onder Partners en/of onder Contact.


lees verder...

Actualiteiten
€190 miljoen aan EU-financiering voor innovatie en stedelijke ontwikkeling in Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht en Flevoland De Europese Co...
lees verder...

Woensdag 29 oktober 2014 is het essay ‘Nieuwe Kansen voor West’ aangeboden aan het Comité van Toezicht van het subsidieprogramma 'Kansen voor Wes...
lees verder...

Europese Commissie keurt partnerschapsovereenkomst met Nederland goed voor het gebruik van de Europese structuur- en investeringsfondsen voor groei...
lees verder...

Jaarverslag 2013 is beschikbaar Het jaarverslag van Kansen voor West van 2013 is vanaf heden beschikbaar op de website. Download hier uw jaarverslag...
lees verder...

Cohesiebeleid en Nederland In de periode 2014-2020 zal Nederland voor de uitvoering van het Europese cohesiebeleid vijf operationele programma's behe...
lees verder...

Nederlands - nl-NLEnglish (United Kingdom)
Agenda