Map
Projecten

Slim meten en monitoren
lees verder...

Emerging Disease Campus
lees verder...

Project Roggebotstaete
lees verder...

Ontwikkeling grootschalige inzet offshore getijstroomenergie
lees verder...

Bio Simulation Facility
lees verder...
 
Welkom bij Kansen voor West

De Randstad moet binnen enkele jaren weer behoren bij de top vijf van Europa’s grootstedelijke regio’s. Dat is de ambitie van de acht randstadautoriteiten: vier provincies (Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland) en de vier grote randstadsteden (Den Haag, Rotterdam, Amsterdam en Utrecht). De acht zijn het eens geworden over een gezamenlijk programma: Kansen voor West. Het programma wordt voor een belangrijk deel gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).


lees verder...

Steunpunten

De acht partners binnen Kansen voor West hebben Steunpunten ingericht, waar u informatie in kunt winnen over het programma. Om na te gaan of uw project of projectidee aansluit op bij de ambities van Kansen voor West kunt u – liefst in een zo vroeg mogelijk stadium - contact opnemen met één van de steunpunten in de betreffende stad of provincie.

De contactpersonen daar kunnen u onder meer uitleggen waar het project aan moet voldoen, welke Europese regels van toepassing zijn, wat de locale beleidskaders zijn waarop het project moet aansluiten en hoe de aanvraagprocedure is. Bovendien kunnen zij u op de hoogte stellen van de actuele ontwikkelingen met betrekking tot het programma en in hoeverre dit van invloed is op uw projectaanvraag. Voor contactinformatie zie onder Partners en/of onder Contact.


lees verder...

Actualiteiten
De drempelwaarden voor Europeess aanbesteden 2014 en 2015 zijn vastgesteld. U kunt ze vinden op deze site onder downloads/projectondersteuning/drempel...
lees verder...

Het jaarverslag over 2012 is gereed, evenals de publieksversie daarvan. Dit zesde jaarverslag van Kansen voor West laat zien dat we inmiddels vergevo...
lees verder...

De overtuiging dat we minder afhankelijk moeten worden van fossiele brandstoffen, groeit. In Zuid-Holland gaat het project GO BIO! van start dat het...
lees verder...

Wethouder Jeannette Baljeu van Haven, Verkeer en regionale Economie heeft vrijdag  19 juli de oprichting van het Stadshavens Ontwikkelings Fonds vo...
lees verder...

TECHNOFONDS VERKOOPT BELANG IN IASO INTERNATIONAL BV       Lelystad, 27 mei 2013. Het Nederlandse internetbedrijf IASO International is verk...
lees verder...

Nederlands - nl-NLEnglish (United Kingdom)